Yüklenici tarafından belirlenecek olan değerler Türkçe karakterler ile büyük harf olarak kaydedilecektir.

CityGML formatında oluşturulan modeller UTF-8 karakter kodlaması kullanılarak kaydedilecektir.

Geometri tanımı için kullanılan CityGML tipleri, İdare tarafından yayınlanan örneklerdeki ile aynı olmalıdır.