İDARE

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TKGM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

MEGSIS

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi

TAKBIS

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

MAKS

Mekansal Adres Kayıt Sistemi

TSUY

Tapu Sicil Uygulama Yazılımı

YÜKLENİCİ

İşbu şartname ve yapılacak sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde hizmet verecek kişi/kişiler, firma ve/veya kurum/kuruluş

CityGml

3B Şehir Modelleri için depolama ve aktarım imkânı sunan XML tabanlı açık kaynaklı bir veri modeli

ADE

(Application Domain Extension)

CityGML’in bir amaç için özelleştirilmiş hali.

SHP

Yüklenicilere verilecek parsel, bina geometri ve metadatalarını içeren esri shp formatındaki dosya

CSV

Yüklenicilere verilen ve zemin ve bağımsız bölüm bilgilerini içeren csv dosyası

UML
(Unified Modeling Language)

Birleşik Modelleme Dili

EPSG

(The European Petroleum Survey Group)

Avrupa Petrol Ölçme Grubu


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator