T.C.

Türkiye Cumhuriyeti

İDARE

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TKGM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

MEGSIS

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi

TAKBIS

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

MAKS

Mekansal Adres Kayıt Sistemi

TSUY

Tapu Sicil Uygulama Yazılımı

YÜKLENİCİ

İşbu şartname ve yapılacak sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde hizmet verecek kişi/kişiler, firma ve/veya kurum/kuruluş

CityGml

3B Şehir Modelleri için depolama ve aktarım imkânı sunan XML tabanlı açık kaynaklı bir veri modeli

SHP

Yüklenicilere verilecek parsel, bina geometri ve metadatalarını içeren esri shp formatındaki dosya

CSV

Yüklenicilere verilen ve zemin ve bağımsız bölüm bilgilerini içeren csv dosyası

SYM

Sayısal Yüzey Modeli

SAM

Sayısal Arazi Modeli

CAD

Computer Aided Design

CBS

Coğrafi Bilgi Sistemi

LiDAR

Light Detection and Ranging

ASCII

American Standart Code for Information Interchange

TKGM CityGML

3B yapı modellerinin öznitelik ve geometrilerinin  (bina dış noktalarının idare tarafından istenen koordinat sisteminde 3B gerçek dünya koordinatlarına taşınmasını sağlayacak referans noktanın dünya koordinatı değerleri, mahalle, ada, parsel, yol üstü kat adedi bilgisi ve bina çatı izdüşüm metrekare nitelikleri, vb. hususlar bulunan) CityGML standartlarında, İdare adına tanımlanacak olan şablon xml yapısı

UML
(Unified Modeling Language)

Birleşik Modelleme Dili

EPSG

(The European Petroleum Survey Group)

Avrupa Petrol Ölçme Grubu

Taşınmaz No

Her bir parsel ve bağımsız bölüm içinTKGM tarafından tanımlanan tekil sayısal değerdir.

       


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator