Bu döküman, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında üretilen veya yükleniciler aracılığı ile ürettirilecek olan üç boyutlu yapı modellerinin, üretim ve paylaşım standartını belirlemek amacı ile hazırlanan CityGML ADE formatı hakkında, geliştiricilere gerekli teknik detay bilgisini sağlamayı hedeflemektedir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor