Bilgi

 • Genel Kullanım Bilgileri v01
 • Kullanıcı Hesapları v01
 • Tapu Sorgulamaları v01
 • Veri Yükleme v01
 • Entegrasyon İşlemleri v01
 • Veri İndirme v01
 • Öznitelik Bilgileri v01
 • Ölçüm Araçları v01
 • Shape Export v01
 • Aplikasyon Krokisi v01
 • Plan Örneği v01
 • Pafta Kayıt Defteri v01
 • Pafta İşlemleri v01
 • Başvuru Alma v01
 • İş Yönetim v01
Eğitim videosu hazırlanıyor...