Duyuru No : 10
Duyuru Tarih : 03/02/2021
Duyuru

MEGSİS (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) iyileştirme çalışmaları kapsamda TSUY (Tapu Sicil Uygulama Yazılımı) belge ve başvuru entagrasyonu fonksiyonları tamamlanmış ve 03.02.2021 tarihi itibari ile yayınlanmıştır. MEGSİS – TSUY entegrasyonu kapsamında yapılan iyileştirmeler ile ilgili 2019/13 sayılı genelgede gerekli değişiklikler yapılarak bildirilmiştir.

Bu kapsamda 03.02.2021 tarihi ve sonrasında alınan kadastro müdürlüğü başvuruları için;

 • MEGSİS Başvuru modülü ile işlem evrakları kadastro personeli tarafından sisteme yüklenecektir. Bu sayede kadastro teknik arşiv verilerinin merkezi sistemde toplanması sağlanacaktır.
 • Tapu müdürlüklerinin kadastro işlemlerini tescil ederken ihtiyaç duyacağı emlak beyan değeri, veraset ilamı gibi 2019/13 sayılı genelgede belirtilen belgeler de MEGSİS Başvuru modülüne işlem evrakı olarak kadastro personeli tarafından yüklenecektir.
 • Tescile konu işlemleri tapu müdürlüklerine tescile gönderilirken MEGSİS üzerinden kadastro personeli tarafından başvuru aşaması “Tescile Gitti” olarak seçildiğinde TSUY üzerinde kadastro başvurusu sistem tarafından oluşturulacak ve MEGSİS’ e yüklenen tüm işlem evrakları tapu müdürlüklerine sistem tarafından gönderilmiş olacaktır.
 • Tescile konu işlemleri tapu müdürlüklerine tescile gönderilirken Kadastro müdürlükleri tarafından EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) den ayrıca tescil talebi yazısı yazılmayacaktır. Eğer işlem hakkında tapu müdürlüğüne detaylı bilgi verilmek isteniliyorsa, bu açıklamalar MEGSİS’ de “Tescile Gitti” aşamasında açılan açıklama bölümüne girilecektir.
 • Tapu müdürlükleri de tescili tamamladığında EBYS üzerinden Kadastro müdürlükleri ile yazışma yapmayacaktır. TSUY da tescil işlemi tamamlandığında, MEGSİS sisteminde başvuru aşaması sistem tarafından doğrudan “Tescilden Geldi“ aşamasına getirilecek ve hem işlem bilgilerine hem de sistemde kayıtlı olan işlem belgeleri üzerine tescil tarih ve sayısı sistem tarafından doğrudan yazılacaktır.
 • Tapu müdürlüklerine belge göndermek için kullandığımız tk-mproje.tkgm.gov.tr adresinde kullanılan belge gönderme sistemi kapatılmıştır.
 • 03.02.2021 tarihinden önce alınan kadastro müdürlüğü başvuruları için tapu müdürlüklerine EBYS den tescil talebi yazısı yazılacak ve işlem evrakları taranarak yazı ekinde gönderilecektir.

Tapu ve Kadastro müdürlüklerimizin tescile konu işlemlerde, çalışmalarına bu talimat doğrultusunda yön vermesi gerekmektedir.Okudum ×
Bilgi

 • Genel Kullanım Bilgileri v01
 • Kullanıcı Hesapları v01
 • Tapu Sorgulamaları v01
 • Veri Yükleme v01
 • Entegrasyon İşlemleri v01
 • Veri İndirme v01
 • Öznitelik Bilgileri v01
 • Ölçüm Araçları v01
 • Shape Export v01
 • Aplikasyon Krokisi v01
 • Plan Örneği v01
 • Pafta Kayıt Defteri v01
 • Pafta İşlemleri v01
 • Başvuru Alma v01
 • İş Yönetim v01
 • Veri yükleme v02
 • Birleştirme işlemi v01
 • İfraz ve tevhit işlemi v01
Eğitim videosu hazırlanıyor...